Header

 

PRIVATE EQUITY 2.0 - OVERVIEW
(als alternatief en exclusief onderdeel van niet-beursgenoteerde ondernemingen)


Aan de hand van onderstaande selectiecriteria:
 

 

< uitstekend management

 

< uitstekend track record

 

< hoge gemiddelde jaarrendementen (15% - 25%)

 

< bestuur houdt altijd een controlerend belang

 

< preventief risicomanagement

 

< bescherming van het intellectuele eigendom (patenten)

 

< geen bankfinanciering

 

< grote mate van transparantie

 

< zeer korte communicatielijnen

 

< regelmatige rapportage middels presentaties

 

< meer dan de helft van de investeerders herinvesteert de opbrengsten


wist één fonds zich in het bijzonder te kwalificeren.


Andere overwegingen bij deze selectie waren dat:
 

1)
 
de investeerder/deelnemer zich nagenoeg gevrijwaard weet van negatieve macro economische ontwikkelingen
2) de investeerder/deelnemer niet afhankelijk is van de wispelturigheid van de beurs
3)
 
het centrale thema van een investering te allen tijde gericht is op onderwaardering en waardecreatie in niet ter beurze genoteerde bedrijven
4)
 
de investeerder/deelnemer zich gesterkt voelt door de wetenschap dat door het bestuur nagenoeg altijd een controlerend belang in elk afzonderlijk project wordt genomen
5) de investeerder met een minimum van 100.000 euro altijd primair crediteur blijft
6) op elk terrein sprake is van een hoge mate van in-house als ook externe expertise
7) intekening alleen mogelijk is na een persoonlijke invitatie en presentatie
8) kennismaking met andere (eerdere) investeerders mogelijk is, na een presentatie
9) directe persoonlijke betrokkenheid

NB. bij aanmelding (voor de Portefeuille) via
info@robertbroncel.com worden tevens de eerste twee laag risico-dragende investeringsmogelijkheden mee verzonden; aanmelding voor de Portefeuille is niet noodzakelijk. U kunt deze informatie desgewenst ook separaat aanvragen en/of door een aanvraag in te dienen voor een uitnodiging voor een presentatie 
 
 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2017 © Robert Broncel