Header

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

Met het juiste vizier op je toekomst:

Zorg dat je niet wordt verrast door een tweede financiële crisis, veel zwaarder dan in 2008/2009!

Als gevolg van de wereldwijd ongebreidelde schuldgroei oplopend tot ruim drie maal het mondiale Bruto Binnenlands Product heeft onze financiële toekomst nog NOOIT om zoveel aandacht gevraagd. Probeer zelf eens jaar op jaar drie maal zoveel uit te geven als je verdient dan weet je hoe snel dat eindigt. Om die reden zal hiervan wegkijken ofwel geen maatregelen treffen straks diep in je koopkracht snijden! Dit is niet bedoeld om je de stuipen op het lijf te jagen maar wel om je tot tijdige actie aan te sporen nu het nog kan! Je kunt dan ontspannen je toekomst tegemoet zien!
 

Om welke actie gaat het?
 

Door gebruik te maken van Robert Broncels Strategische ModelPortefeuille die zorgt voor de veiligstelling van je koopkracht, zodanig dat ook je pensioen niet langer aan “bederf” onderhevig is.
 

Is dit moeilijk? Helemaal niet!
 

Kost het veel tijd? Beslist niet!
 

Vraagt dit om grote geldbedragen? Absoluut niet!
 

Beschouw deze Portefeuille als een verzekeringspolis op je koopkracht die thans in hoge mate zowel aan deflatie als aan hyperinflatie bloot staat, plus dat het vertrouwen in wereldvaluta’s als de dollar en de euro door ongekend hoge schulden internationaal zwaar onder druk is komen te staan!
 

Robert Broncel, bekend van z’n vele columns die ook naar de fractieleiders van de grote partijen in de Tweede Kamer als naar de president van DNB en de president van de ECB worden verzonden , zal je hierbij middels zijn Portefeuille graag bijstaan. Bovendien kun je hem altijd later om gratis advies vragen. Nu middels aangekondigde renteverhogingen het monetaire systeem nog verder onder druk wordt gezet, is afwachten niet langer verantwoord. Beschouw de Portefeuille als een blauwdruk voor het veilig stellen van je financiële toekomst!
 

Schrijf je in voor de Strategische ModelPortefeuille die je alle informatie verstrekt die je nodig hebt,  voor het geringe bedrag van 95 euro. Automatisch ontvang je bovendien zijn columns
 

Aanmelding per email aan info@robertbroncel.com. Je ontvangt dan tevens het buitengewoon inzichtelijke voorbericht behorend bij de Strategische ModelPortefeuille.

 
 
 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2017 © Robert Broncel