Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

DE GROTE HAMVRAAG
(29 mei 2010)
 

Zolang de financiële markten met succes gemanipuleerd blijven worden zijn ze voorspelbaar. En voor zover geen der marktpartijen aangeeft het voor gezien te houden, ervaren we dat vooralsnog als een zekere ‘rust’. Goed, af en toe vindt er een rimpeling plaats maar die wordt keer op keer vrij snel weer glad gestreken. Onze ‘stuurlieden’ wensen ons zo lang mogelijk binnen het oog van de storm te houden. Zo blijven ze daarmee zelf ook uit de wind! De grote hamvraag is hoe lang nog voordat we (onverhoeds) in de onafwendbare Grote Correctie worden meegesleurd.

 

In Europa gaat er nu middels bailouts (op commando van de V.S.) en nationale  bezuinigingsprogramma’s olie op de golven. Daarmee lijkt de zee aan de oppervlakte iets rustiger maar de buitengewoon woelige grondzeeën blijven niettemin even onvoorspelbaar als onberekenbaar.

 

Echo’s

Af en toe schalt er een echo boven water maar tot nog toe zonder dramatische gevolgen. Een dergelijke echo was afkomstig van Angela Merkel met haar verklaring ‘dat de euro er slecht voor staat’ en was wellicht bedoeld als een hint om uit de euro te stappen. Dat werd haar niet in dank afgenomen maar zij gaf hiermee wel blijk de realiteit onder ogen te willen zien totdat ‘oom’ Obama en zijn banksters haar met een biljoen dollar (bailout money) de mond snoerde.

 

Een minstens zo belangrijke echo kwam uit even onverwachte hoek. Niemand minder dan Mervyn King, Governor van de Bank of England (‘zo safe als’!), liet zich vorige week in de Britse Telegraph ontvallen dat ‘the U.S. faces same danger as Greece’. Hij kon dit even kwijt ten tijde van de Britse verkiezingen toen er niemand was om hem op zijn vingers te tikken. Reuters berichtte op 25 mei j.l. dat de triple-A staus van Amerika op tilt staat. Het laat zich raden dat Obama c.s. hiermee niet blij moet zijn geweest. Hij wordt intussen in de V.S. als socialist versleten en draagt thans ook nog bij tot de ‘socialisatie’ van de Europese schuld.

 

Antwoord op de Grote Hamvraag

Gaat u er wel van uit dat de beleidsmakers in Europa en in de V.S. meer dan wie ook op de hoogte zijn van de chaos die ze bezig zijn te scheppen. Ze doen het in hun broek voor de gevolgen die met tijd en vele honderden miljarden worden afgekocht. Zij lezen ook persberichten en kennen bijgevolg alle criticasters zonder dat deze een strobreed in de weg wordt gelegd. Of je nu professor Roubini, Jim Rogers, Martin Weiss, Marc Faber, Robert Schiller, Peter Schiff of George Soros heet, ze hebben allen nog steeds het vrije woord.

 

Je zou toch zeggen dat hun uitspraken in ieder geval zouden moeten vreten aan het vertrouwen van het publiek. Dat doet het ook getuige de toenemende vraag naar edelmetaal maar nog veel te weinig. Want wie volgt er nauwlettend de kritische financiële pers? Zolang ‘the man in the street’ zich daarvan niet bewust is en zich bijgevolg ook niet in z’n koopkracht bedreigd voelt, zal hij de straat niet op gaan. Griekenland is nog maar een ‘red shoot’ of de ‘hot canary in the coal mine’ (die gaat het eerst dood bij het ontsnappen van methaangas).

 

Zolang het ongeloof in marktmanipulatie dan wel in de ongerijmdheid van de overheid merendeels in stand blijft, ligt hierin het antwoord op de “Grote Hamvraag” opgesloten. Maar er is meer.

 

China

Nu we te maken hebben met een bijna ‘broken euro’ en anderzijds een totaal ‘uitgewoonde’ dollar, is de vraag hoe Azië met China voorop zich in deze ontwikkeling weet te handhaven.

 

Aanvankelijk werd aangenomen dat China met de rest van Azië wel eens als lachende derde

voor een aanzienlijk deel buiten schot zou kunnen blijven. Deze regio is echter nog steeds in hoge mate afhankelijk van de export. Hoewel werd aangenomen dat de meeste export naar  Amerika ging, bleek bij nader inzien Europa de grootste handelspartner van China te zijn. Echter, de Chinese yuan is wel gekoppeld aan de dollar zoals de meeste Aziatische munten weer op een of andere manier aan de yuan zijn gekoppeld. Kortom, heel Azië hangt direct aan de dollar maar is voor de export ook afhankelijk van de euro.

 

Wat nu als de euro onderuitgaat en daarmee de dollar (‘the world’s worst currency, except for all others!) stijgt? Dat heeft directe gevolgen voor de Chinese exportpositie. Hier lopen de Chinezen op tegen de Europese muur. Om die reden moest ook ontkend worden dat China geen vertrouwen meer in de euro zou hebben. De marges die reeds flinterdun zijn, zullen nog tegen een lagere euro verder moeten worden aangescherpt. Tegen dat licht dient de uitspraak van de Chinese onderminister van Handel Zhong Shan te worden bezien die zei dat ‘water bij 99% nog niet kookt’ er op duidend hoe dicht het (hete) water aan de Chinese lippen staat.

 

Met een BBP van $4.7 biljoen of een participatie van 7% in de wereldeconomie en een export van meer dan 60% is er nog een onvoldoende buffer gevormd om de neergang in euro- en in dollarland op te vangen. Het zelfde geldt nog sterker voor een land als India. Weliswaar neemt de onderlinge handel tussen de diverse Aziatische staten hand over hand toe maar dit geeft al met al nog onvoldoende blijvend economisch soulaas in de regio.

 

Op de beurs bestaat de vrees dat China het moeilijk gaat krijgen als de export naar Europa en de V.S. op de tocht komt te staan. De Chinese (‘communistische’) machthebbers vrezen thuis voor oproer als de groei serieus in het geding komt. Ongetwijfeld is dat hun grootste zorg!

 

Olieprijs

Wat ook uitmaakt is wat straks de olieprijs gaat doen. Nu off-shore drilling door Obama voor zes maanden is opgeschort, zou het BP-‘incident’ in de Mexicaanse Golf tot het Three Mile Island trauma op olieterrein kunnen uitgroeien. In een rapport van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst van 11 april j.l. (dus vóór de BP oil spill) staat te lezen dat ‘de surplus’ olieproductie al tegen 2012 waarschijnlijk geheel zal zijn verdwenen. Het tekort in de jaren daarop wordt getaxeerd op ruim tien miljoen vaten per dag, gelijk aan de huidige dagproductie van Saudi-Arabië), met als gevolg een explosie van de olieprijs’ (peak oil).

 

Opvallend is dat ook instituten als Morgan Stanley, Merrill Lynch en Barclays een olieprijs voorzien tussen $110 en $150 in 2012. Hoewel dit een flinke stimulans zal betekenen voor de aanwending van groene energie, verlost ons dat niet van een flink hogere energieprijs die we ons dan eigenlijk niet meer kunnen veroorloven. Naarmate de euro verder verzwakt zal een dergelijk scenario niet alleen pijn gaan doen maar ook de inflatie in de hand werken. De vraag is of we vooralsnog in een deflatie scenario moeten blijven geloven.

 

Zolang de handelsbanken niet scheutig zijn met het verstrekken van krediet zou dat best kunnen. Maar ongebreidelde geldschepping door de overheid (zie Duitsland in de jaren ’20) geldt anderzijds als ammunitie voor een “weergaloze” monetaire inflatie.

 

Valutacrisis (eindstadium)

Wat ook uitmaakt: wanneer soevereine staten (U.S., U.K.) of zelfs een blok van staten (eurozone) worden geconfronteerd met een dalend vertrouwen in hun valuta krijgt dat effect in een afnemend vertrouwen en stijgende rente, eindigend in een dodelijke spiraal. Afnemend vertrouwen in een majeure valuta leidt na alle voorgaande crises tenslotte tot een valutacrisis.

Het “voordeel” is dat we hiermee dan ook alle crises hebben gehad. Schuldafwaardering resulterend in een proces van valutadevaluatie wordt dan het schrikbeeld voor de crediteurenlanden. Een hoge rente dien je dan op de koop toe te moeten nemen (Griekenland).

 

Aanpak van een valutacrisis lukt niet middels fiscale en/of monetaire middelen maar vereist een fundamentele omslag binnen het sociale, financiële en politieke spectrum. Derhalve mag je een dergelijke omslag pas verwachten nadat een complete monetaire chaos deze omslag zal afdwingen. Volgens Felix Zulauf, al 20 jaar panellid van het invloedrijke Barron’s, verkeren we reeds in het finalestadium van ons huidige monetaire stelsel waar overheden reeds ‘bust’ zijn en uiteindelijk hun valuta’s te gronde richten. Sterker: “we bevinden ons reeds in de overgangsperiode waarin de consument en belegger afscheid zullen dienen te nemen van het huidige krediet- en banksysteem”. Deze woorden snijden wel door elke financiële ziel.

 

Voor de euro was een dergelijk omslagpunt overigens twee weken geleden al zeer nabij. Merkel zou hierin direct een aanleiding hebben gezien om uit de euro te stappen. Met oom Obama als oppertoezichthouder moest Duitsland nu voor een kleine €270 miljard euro bijdragen om een vloer onder de euro aan te brengen. Duitsland dreigt met Nederland meegezogen nu te worden in een onomkeerbare maalstroom van niet meer te dempen poelen in Zuid-Europa. Bovenop de te nemen bezuinigingsmaatregelen wordt deze last een loden last. Ook maakt dat de keuze voor onze eigen munt (‘neuro’ of mark) straks alleen nog duurder maar niettemin noodzakelijk!

 

Is er een alternatief? Alleen ‘hard assets’ zoals edelmetaal en vastgoed, bijvoorbeeld een boerderij met eigen voorzieningen. Een huisje op de Veluwe dicht bij de boeren is misschien ook een overweging. Emigratie naar Canada is een andere optie gezien het gezonde banksysteem, de rijkdom aan grondstoffen en edelmetaal aldaar. Dichter bij huis kunt u gebruik maken van mijn Strategische Portefeuille.

 

Omslagpunt

Volgens enkele astrologen waaronder de bekende Arch Crawford heeft het er in de sterrenwereld de laatste 10.000 jaar niet meer zo slecht voorgestaan. De aftakeling zou al na Memorial Day (a.s. maandag) kunnen aanvangen met een climax op 26 juli. Ook al ben je niet zo ‘gelovig’ doch als meerdere grote marktpartijen hierop anticiperen, heb je toch een begin van een self-fulfilling prophecy. Meredith Whitney, die een aantal puike voorspellingen deed w.o. de ondergang van Lehman, wist een paar weken geleden op ABC News te melden dat de grote Amerikaanse banken met de Fed voorop hun bad loans sinds 2008 gemiddeld met 400% hebben zien oplopen. Ook dat stemt niet echt vrolijk en is genoeg voor een laatste zetje.

 

Volgende keer al vast een vooruitblik op wat er na “de val” dient te gebeuren.


Robert Broncel
 

Copyright, 28 mei 2010

 
 
 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel