Header

Columns 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

HOE LANG HEBBEN WE NOG?
(12 september 2011)
 

Deze vraag is mij reeds ettelijke malen voorgelegd. Maar meer dan afgaan op uitspraken van “onze” beleidsmakers kun je niet. Wel om daarin een duidelijke centrale teneur en tendens te ontdekken. Dan blijkt men ook in die kringen meer en meer tot het inzicht te komen dat het redden van de euro tot niet meer leidt dan het dweilen met de kraan open. Je merkt domweg hoe de vertwijfeling in deze kringen om zich heen begint te slaan. Zie onderstaande bloemlezing.

 

EU president Herman Van Rompuy: “de euro heeft nooit de infrastructuur gehad die deze nodig had. Dat gaat niet zonder integratie met de Europese Commissie als federale regering gecontroleerd door het Europese parlement”. Gekscherend wordt wel gezegd dat de eurozone nooit meer is geweest dan een lichaam zonder skelet.

 

Nog één van Van Rompuy:  “we leven in een overlevingscrisis en als we deze niet overleven, overleven we de Europese Unie evenmin”. 

 

Duits president Christian Wulff: “ik beschouw de opkoop van enorme hoeveelheden staatsobligaties door de ECB als wettelijk en politiek discutabel”. Voor Jürgen Stark als Trichet’s rechterhand was de maat vol en hij stapte vorige week terstond op.

 

Deutsche Bank CEO Josef Ackermann:  “het is een publiek geheim dat de meeste Europese banken een afwaardering van hun portefeuille aan staatsobligaties (PIIGS) op basis van de huidige marktwaarde niet zullen overleven”.

 

ECB president Trichet: “we gaan door een moeilijke tijd heen” (dat is zachtjes uitgedrukt!).

 

Prins Hermann Otto zu Solms-Hohensolms-Lich, vice-voorzitter van de Duitse Bundestag (parlement): “we moeten overwegen of het voor de EU-zone en voor Griekenland niet beter is om tot herstructurering van schuld te komen en de euro op te geven”.

 

Voormalig kanselier Gerhard Schroeder: “de huidige crisis maakt overduidelijk dat een monetaire unie ondenkbaar is zonder een gemeenschappelijke fiscale, economische en politieke afstemming”.

 

Kanselier Angela Merkel: “de huidige crisis is de zwaarste sinds het verdrag van Rome in 1957”. Dat is niet meer dan zout in een open wond wrijven.

 

Zojuist (ma – 13.15 uur) komt van Bloomberg: “Germany preparing for Greek Default”.

Eveneens van Merkel: “als de euro valt, valt Europa en zijn de consequenties schier onoverzienbaar”. Ook dit is er één voor open doel.

 

Christine Lagarde, de nieuwe IMF chef: “de ontwikkelingen deze zomer hebben aangetoond dat we ons in een gevaarlijke nieuwe fase bevinden”. Dat zei ze niet als Frans minister van Financiën.

 

Ook van Lagarde: “er is sprake van een vertrouwenscrisis die de zaak verergert; deze vicieuze cirkel dient doorbroken te worden”.

 

Nog één van Lagarde: “meer bezuinigen legt een bom onder de economie”.

 

(om met Kees de Kort te spreken: “meer smaken dan herstructureren of bijdrukken zijn er helaas niet!!)

 

Bank of England Governor Mervyn King: “dealen met een bankencrisis is al lastig maar dealen met een sovereign debt crisis kent geen antwoord - tipping point!

 

Geen eenheid

Tot dusver zijn de meesten tegen een verdere Europese eenwording. Dat geldt in het bijzonder Duitsland waar meer dan 75% van de bevolking weinig of geen vertrouwen meer in de euro heeft en eigenlijk nooit heeft gehad, laat staan in de onlangs geopperde euro bonds. Merkel weet dit en ook dat ze zich zelf afserveert indien ze toch op “dweilen” blijft aankoersen.

 

Day of reckoning

Als het systeem instort zal dit niet zonder gevolgen voor de wereldeconomie zijn en zal naar verwachting een financiële tsunami van ongekende omvang teweegbrengen. Tenminste 5 of 6 landen gaan sowieso kopje onder. De meeste Europese banken kunnen alleen in leven blijven met tomeloos bijgedrukt geld met een spin-off naar Amerikaanse banken. Dus ook de Fed dient weer nieuwe drukpersen in te huren. Maar hoeveel er ook wordt bijgedrukt, op goed moment kun je the day of reckoning tegemoet zien. Per slot kun je niet blijven bailouten en al helemaal niet soevereine staten! Valutaspanningen kunnen tot handelsspanningen leiden (zie Zwitserland) en deze vervolgens weer tot oorlogsspanningen (de beste economische drijfveer)

 

Beursvoorspellingen

John Hussman Ph.D. van het gerenommeerde Hussman Funds gericht op weinig risico en lange termijngroei zette in dit kader in een commentaar nieuwe targets voor de S&P neer. Dat deed onlangs ook Felix Zulauf van het onderscheiden Zulauf Asset Management vanwege zijn voorspellingen voor 2008. Hun geschetste uitkomsten liggen in de orde van éénmaal de boekwaarde van de S&P index en daarmee naar een S&P van ca. 800 punten met een overshoot als gevolg van de penduleswing naar misschien wel 400 punten. Dit staat te gebeuren wanneer het vertrouwen volledig wegzakt en de paniek de beurzen in de heupzwaai neemt.  

 

In gold we trust

In lijn daarmee zou de AEX kunnen uitkomen op een stand van 180 à 190 of nog een keer de helft hiervan. Tegelijkertijd zal goud in dat geval in omgekeerde evenredigheid stijgen naar hoogtes richting $2.700 tot $3.500 per ounce. Zilver heeft nog een inhaalslag te maken en kan zomaar omhoog vliegen naar $100 tot $135 per ounce. Bovendien zullen dit beslist niet de eindstanden zijn! In euro’s durf ik geen standen aan te geven.

Goed, edelmetaal rendeert voor geen meter maar geldt dat bijvoorbeeld nog wel voor Amerikaanse Treasuries? In alle tijden van onbeheersbare monetaire spanningen en onevenwichtigheden blijkt edelmetaal de beste store of value te zijn. Dit gegeven is tot dusver nog maar bij een zeer gering percentage (professionele) beleggers doorgedrongen en ook dit kan leiden tot een nieuwe soort self fulfilling prophecy.

 

In de markt zegt men dat nog steeds minder dan 1% van het totale mondiale belegd vermogen in edelmetaal is belegd. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de veel geringere liquiditeit van “het gouden goedje”. Voor aandelen in de bij het gestegen edelmetaal sterk achter gebleven edelmetaalfondsen geldt dat natuurlijk veel minder. Je ziet deze intussen nu eindelijk (zelfs ondanks manipulatie!) ook bij een dalende beurs aantrekken. Voorts dreigen de spanningen als gevolg van het opeisen van de goudreserves in Londen op de gemanipuleerde COMEX (waar de fractionele reserve van 1% - 2% wordt gehanteerd) de pan uit te rijzen. Voor JP Morgan als verreweg grootste en meest actief manipulerende partij kan dit direct het einde betekenen. Edelmetaal is dan niet meer aan te slepen. Om deze redenen zijn goud en zilver alles behalve “duur” en is er absoluut geen sprake van een bubbel.

 

Teneinde deze column toch positief af te sluiten nodig ik alle lezers uit een gooi te doen naar de stand van de goudprijs per eindejaar. De drie die er het dichtst bijzitten ontvangen voor een jaar alle informatie aangaande mijn Strategische Modelportefeuille gratis. Stuur uw antwoord aan de redactie o.v.v. Robert Broncel’s goud quiz. Inzenden vóór 20-9-11.


Kritische situatie

Hoe nerveus beleggers intussen zijn geworden moge blijken uit de beursswings en dit geldt trouwens ook voor goud. Deze swings worden mede veroorzaakt door de high frequency traders (banken) en de leveraged ETF’s. Iedereen die het weet mag het zeggen, alleen de VIX (volatiliteits) index spreekt voor zich. Je kunt deze wel vergelijken met de schaal van Richter, alleen geldt hier een stand van boven 30 punten als kritisch.

 


Robert Broncel


Copyright, 12 september 2011

 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel