Header

Columns 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

EURO EXIT
(15 mei 2012)
 

Vanaf het sluiten van de akkoorden in Maastricht in 1992 was een harde euro vanwege de boterzachte afspraken naar mijn vaste overtuiging nooit meer dan een fata morgana. Na 20 jaar is de situatie onhoudbaar geworden.

 

Intussen hebben zich binnen de eurozone dramatische ontwikkelingen afgetekend met de geldpers resterend als enig “wapen”. Er staat nu bij de banken voor ruim €45.000 miljard uit  terwijl het Europese BBP niet meer dan ca. €16.000 miljard behelst. Volgens het IMF staan de Europese banken op een kapitaalratio van 1:2 dus bij een afschrijving van 3,85% is het over en sluiten.

 

Volgens PIMCO, ’s werelds grootste obligatiefonds, ligt de ratio bij de Franse banken gemiddeld zelfs op 1:100 (zeg maar bijna 4x Lehman), met een kans van 100 op 1 dat het fout gaat. Hiermee heeft de euro zich ruimschoots buitenspel geplaatst (zie ook mijn column “Euro Quake” van 25 oktober vorig jaar).

 

Er resten 2 scenario’s:

 

1.  bijdrukken leidt tot hyperinflatie met de euro in een vrije val  

2.  de zaak laten klappen leidt tot megadeflatie waarbij alle banken direct omvallen

 

Andere smaken zijn er niet, waren er niet en zullen er ook nooit komen! Het eerste scenario krijgt van “onze” beleidsmakers de voorkeur. Het ligt voor de hand dat Duitsland met Nederland zullen uitstappen, de rest van Europa aan haar lot overlatend.

 

Gevolgen?

Grootschalig koopkrachtverlies! Een herhaling van de paniek à la 2008 is meer dan waarschijnlijk en zal diepere sporen trekken! Voor de belegger is het de hoogste zorg om geen euro averij op te lopen. Daar de dollar vooralsnog reservemunt is, zal de vraag naar dollars logischerwijs wederom flink toenemen en daardoor tijdelijk in waarde stijgen.

 

Vervolgens zullen de Amerikaanse banken met een slordige €3.000 miljard (volgens IMF) in de boeken door het euro débâcle worden meegesleurd. Intussen zal in juli 2012 het olie embargo tegen Iran zijn beslag hebben gekregen.

 

De olieprijs zal hierdoor in het gunstigste geval niet dalen. Sinds kort heeft Iran toegestemd, betaald te worden in de Chinese munt en kan er dus versneld olie worden geleverd waartoe China de tankers levert. Hou rekening met de mogelijkheid dat de olieprijs straks in yuan of renmindi staat genoteerd in een andere verhouding met de (euro?).

 

China heeft zojuist aangekondigd de kredietteugels wat te laten vieren nu de inflatiedruk van de ketel is. Voor de tweede helft van dit jaar wordt weer een groeiversnelling verwacht. Dit zal effect op de vraag naar andere grondstoffen hebben, met als gevolg stijgende prijzen.

 

Voor de Europeaan met alle nog te wachten staande bezuinigingen wordt dat dubbelzuur en dubbelduur, want hij kijkt

 

a) tegen een hogere dollar of yuan aan

b) tegen hogere asset prijzen met negatieve effecten op de economische groei.

 

Omen

In de aanloop naar de monetaire omslag lijken edelmetaal en grondstoffen een voorschot te hebben genomen gezien de gedaalde prijzen. Moeilijk te begrijpen daar het edelmetaal juist als dé barometer van de koopkracht geldt. Vergelijk het maar met een tsunami die (bij mooi weer) eerst het kustwater wegtrekt om vervolgens onverhoeds verwoestend toe te slaan.

 

De schade vertaald in gedaalde koopkracht zal onherstelbaar groot zijn. De meesten toeven nog in de ontkenningsfase en kunnen niet geloven wat ons te wachten staat. Dat komt mede omdat “onze” beleidsmakers niet het achterste van hun tong durven laten zien. Bovendien, wie heeft er ooit een monetaire systeemcrisis meegemaakt en kan zich een voorstelling maken welke directe gevolgen dat voor de koopkracht heeft?

 

Wat te doen?

Voorbereid zijn op een periode die veel koopkracht zal vernietigen, maar anderzijds ook zal creëren. Men zal zoveel mogelijk uit de euro (spaarrekening, obligaties en ander europapier) moeten stappen nu het nog kan, het vrijkomende kapitaal in dollars aanhouden om daarna op nader aan te geven signaal over te stappen naar edelmetaal en grondstoffen voor zover men daarin al niet zit.

 

De bestaande portefeuille in edelmetaal en grondstoffen kan uiteraard worden aangehouden, ook al zal deze niet op het dieptepunt zijn verworven. Het gaat immers niet om de koopkracht van nu maar om die van straks!  

 

Robert Broncel

Copyright, 15 mei 2012 
 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel