Header

Columns 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

TEKENEND
(12 april 2013)
 

‘Which is the next domino after Cyprus?’ was de titel van een recent artikel op ZeroHedge, waarin een lijst van landen werd gepresenteerd die thans op het vinkentouw zitten. Er werd met name gelet op de bewegingen van ‘the smart money’ (het slimme grote geld) van professionele spelers zoals Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup etc. die weten tot wanneer je nog de vette premies op hoge rentes (gezien het hoge risico) kunt afromen en wanneer je weg moet wezen voordat het traject van de onvermijdelijke insolventie inzet met kapitaalcontrole en het onteigenen van deposito’s in de nasleep.

 

Dit spelletje verloopt conform de mantra van de centrale bank ‘kicking the can down the road’ teneinde de crisis zo lang mogelijk uit te stellen.
 

Voorafgaand aan de IMF vergadering volgende week in New York gaf Christine Lagarde nog een voorzetje toen ze zei: ‘the eurozone has yet to grapple wit hits banking problems convincingly, which is harming efforts to revive growth in the region. So the priority must be to continue to clean up the banking system by recapitalising, restructuring, or – when necessary – shutting down banks’  (de eurozone dient de bankproblemen nu eens overtuigend aan te pakken die nadelig uitpakken voor de economische groei in de regio. Met voorrang dient het bankensysteem opgeschoond te worden door middel van herkapitalisatie, herstructurering of zo nodig door banken te sluiten.


Nadat “het slimme geld” het hazenpad kiest, loopt de bankensector in het bewuste land grote kans “kalt gestellt” te worden. Om te zien welke domino’s op omvallen staan, hoef je slechts de beweging van “het slimme geld” te volgen. Naarmate meer “slim geld” wordt weggehaald, dreigt de bewuste domino om te vallen. Dus hoef je slechts het slimme geld te volgen om te kijken welke domino’s op vallen staan. Een en ander werd gekwantificeerd door het renteverschil of ‘spread’.

 

In de charts hieronder vertegenwoordigt de zwarte lijn het totaal aan uitstaande deposito’s in een bepaald land. Hoe lager het percentage hoe geringer de schade voor “het slimme geld” in geval van een default (niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen). De rode lijn is de rente spread aangevend hoe hoger het getal boven nul ligt, hoe meer winst dat voor “het slimme geld” oplevert. Zodra echter het grote (slimme) geld op de vlucht slaat, is het opletten geblazen, zoals in het geval Cyprus.

Hierop is duidelijk te zien is dat het bankensysteem op het Griekse deel van dit duale eiland onhoudbaar dreigde te worden. Je zag dat al in 2011/12 aankomen. Niets wees meer op een verbetering van de situatie.

 

De ontwikkeling in Slovenië begint zich richting het Cyprus scenario te ontwikkelen. In mindere mate geldt dat ook voor Slowakije (zie onder).

Portugal is al ‘bust’.

Italië schuift eveneens richting het zijden draadje. Naarmate zich een politieke vertrouwenscrisis dan wel een zelfgenererend gebrek aan liquiditeit en/of insolventie begint af te tekenen dan heeft ook daar het uur “u” geslagen.

Spanje staat er in dit opzicht nog iets beter voor maar voor hoe lang?

En ons eigen kleine landje spreekt ook reeds boekdelen! Het zag er in 2008/9 al bepaald niet geweldig uit.

Verrassend genoeg bleven België en Frankrijk in deze context buiten beeld maar ook over deze landen hoef je je gezien de verstrengelde bankenbelangen geen illusies te maken, wanneer Italië en/of Spanje uit de boot vallen. Kortom, aan dominostenen geen gebrek!

 

Robert Broncel

 

Copyright, 12 april 2013

 

CC. premier Rutte

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel