Header

Columns 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

STIL (!)
(12 augustus 2013)
 

Volgens de laatste persberichten lijkt er zich sinds kort een kentering of keerpunt(?) af te tekenen in de economische cyclus zowel in de V.S. als in Europa. Na 5 jaar van nauwelijks meer dan een coma is dit precies hetgeen iedereen na zo lange tijd van ach en wee wil horen. Dat keerpunt zou dan ook kunnen duiden op afbouw van het QE geldinfuus, althans hiervan wordt door de Fed sinds medio juni gerept. De focus in de V.S. is met name gericht op het “gemodificeerde” werkloosheidscijfer thans van 7,4% (volgens ShadowStats 14% à 15%) dat als draaipunt dient.

 

Om te begrijpen op welke wijze dit al eerder aan de orde gestelde onderwerp dient te worden geïnterpreteerd, zie  hierbij de uitleg van Abbott:
 

Abbott & Costello explain the “Unemployment rate!”

Posted by Chris Kimble on 08/01/2013 at 11:26 am; This entry is filed under Abbott & Costello, Unemployment Rate.
 

COSTELLO: I want to talk about the unemployment rate in America.

 

ABBOTT: Good Subject.  It's 7.8%.

 

COSTELLO: That many people are out of work?

 

ABBOTT: No, that's 14.7%

 

COSTELLO: You just said 7.8%.

 

ABBOTT: 7.8% Unemployed.

 

COSTELLO: Right 7.8% out of work.

 

ABBOTT: No, that's 14.7%.

 

COSTELLO: Okay, so it's 14.7% unemployed.

 

ABBOTT: No, that's 7.8%.

 

COSTELLO: WAIT A MINUTE. Is it 7.8% or 14.7%?

 

ABBOTT: 7.8% are unemployed. 14.7% are out of work.

 

COSTELLO: If you are out of work you are unemployed.

 

ABBOTT: No, Congress said you can't count the "Out of Work" as the unemployed. You have to look for work to be unemployed.

 

COSTELLO: BUT THEY ARE OUT OF WORK!!!

 

ABBOTT: No, you miss his point.

 

COSTELLO: What point?

 

ABBOTT: Someone who doesn't look for work can't be counted with those who look for work. It wouldn't be fair.

 

COSTELLO: To whom?

 

ABBOTT: The unemployed.

 

COSTELLO: But ALL of them are out of work.

 

ABBOTT: No, the unemployed are actively looking for work. Those who are out of work gave up looking and if you give up, you are no longer in the ranks of the unemployed.

 

COSTELLO: So if you're off the unemployment rolls that would count as less unemployment?

 

ABBOTT: Unemployment would go down. Absolutely!

 

COSTELLO: The unemployment just goes down because you don't look for work?

 

ABBOTT: Absolutely it goes down. That's how they get it to 7.8%. Otherwise it would be 14.7%. Our govt. doesn't want you to read about 14.7% unemployment.

 

COSTELLO: That would be tough on those running for reelection.

 

ABBOTT: Absolutely!


COSTELLO: Wait, I got a question for you. That means there are two ways to bring down the unemployment number?

 

ABBOTT: Two ways is correct.

 

COSTELLO: Unemployment can go down if someone gets a job?

 

ABBOTT: Correct.

 

COSTELLO: And unemployment can also go down if you stop looking for a job?

 

ABBOTT: Bingo.

 

COSTELLO: So there are two ways to bring unemployment down, and the easier of the two is to have people stop looking for work.

 

ABBOTT: Now you're thinking like an Economist.

 

COSTELLO: I don't even know what the hell I just said!

 

ABBOTT: Now you're thinking like Congress.

 

Werkelijke reden:

Het gaat echter niet om “het alibi” van verbetering van de werkgelegenheid maar veeleer om het feit dat het huidige schuldaankoopbeleid (ook wel aangeduid als Bernanke’s deal  met de duivel) niet eindeloos kan voortduren op straffe van totaal controleverlies over de obligatiemarkt en bijgevolg de rol van de reservemunt die reeds in ernstig verval is geraakt. Dat geldt overigens ook voor de euro en de yen maar deze valuta’s zijn nog niet goudarm. Wat Japan betreft is het opvallend dat dit land niet actief is op de goudmarkt. Hoewel hiervan nooit iets naar buiten komt, moet het welhaast zo zijn dat dit land nog over een aanzienlijke oorlogsbuit beschikt. De Chinezen hadden er niet veel meer van en zijn naarstig doende zoveel mogelijk van “dit goedje” in de wacht te slepen, overigens “geassisteerd” door de Westerse (centrale) banken. Naar verluidt schijnt de Bank of England (weigert commentaar) in april j.l. een slordige 1.300 ton in de markt te hebben gezet om een déficit van het systeem te voorkomen. Om stil van te worden, zeker nadat voormalig premier Brown al begin deze eeuw groots uitverkoop hield.
 

Kennelijk is de V.S. reeds uitverkocht en vreesden de Engelsen in het geweld van een geïnundeerde dollar te worden meegesleept. De toezegging van de New York Fed aan de Duitse centrale bank slechts 300 ton te kunnen uitleveren, gespreid over een periode van 7 jaar, spreekt boekdelen. Dit  “vervelende” nieuwsfeit kon de government embedded pers niet verhullen. Vervolgens verdween “dit akkefietje” weer even snel uit beeld maar volgens de laatste berichten loopt de COMEX al twee maanden achter met het uitleveren van goud.

Misschien zou het goed zijn om Abbott en Costello ook andere onderwerpen aan een “kritische’ blik te onderwerpen, zoals:

 

 • de reële groei van het bruto binnenlands product, waarbij o.m. de inflatie,  investeringskosten in R&D of in entertainment worden meegerekend

 • de groei van de huizenmarkt die wordt vertekend door het opkopen van partijen woningen door “agenten” van de banken die ze dan weer verhuren of anderszins

 • het gemodificeerde inflatiecijfer

 • het verhullen van de tikkende tijdbom die dollar heet

 • de flinterdunne kapitaalratio’s van de Fed op 1,53%, de ECB op 3,69% en de BoJ op 1,92%, implicerend dat als één dezer banken resp. 1,53%, 3,69% en 1,92% verliest,  het met de pret gedaan is en de andere moeten bijspringen.

 • de verhulling van de ongedekte sociale verplichtingen (pensioen- en zorgsector) ad $4,6 biljoen (getaxeerd)

 • het manipuleren van de kapitaal (rente)- en edelmetaalmarkt om de ‘money supply’ te kunnen blijven controleren en tegelijk de economie een valse groeistart te geven in zgn. de veronderstelling dat “alles zal rech kom”.

Buiten beschouwing latend dat: 

 • volgens de Amerikaanse AFL-CIO (vergelijkbaar met onze FNV) bijna de helft van alle werkenden niet meer verdient dan $505 per week, terwijl 70% van de inkomenstrekkers van ‘paycheck to paycheck’ leeft

 • de arbeidsparticipatie tot beneden 65% is afgenomen

 • intussen ruim 48 miljoen Amerikanen op voedselbonnen leeft

 • de gemiddelde huishoudschuld (credit cards e.d.) op $15.422 ligt, terwijl de gemiddelde hypotheekschuld op $149,782 en de gemiddelde studieschuld op $34.703 staat

 • er tot dusver in 2013 ruim 2,3 miljoen huizen ‘in foreclosure’ (veiling) zijn gegaan, met nog enige honderdduizenden in de wachtkamer.

Ook het manipuleren van de rentemarkt LIBOR (London Interbank Official Rate), waarmee een slordige $360 biljoen is gemoeid, wordt nog steeds “voldoende” ongemoeid gelaten, met name waar het de systeembanken betreft.

 

Het eind is zoek

En wat hiervan te denken? Volgens publicist Mark Ward van Money Map Dispatch zou Goldman Sachs ook betrokken zijn bij zgn. warehouse reshuffle, waarbij grondstoffen van de ene opslagruimte naar de andere verhuizen, als gevolg waarvan de huur bij de prijs wordt opgeteld. Hiermee wordt de wet omzeild dat de bank niet gerechtigd is om grondstoffen te bezitten en tegelijk een hogere afgifteprijs weet te bedingen terwijl grondstoffen juist in prijs dalen. Zo schijnt dit huis o.a 1,4 miljoen ton aluminium langdurig rond te hebben gepompt voordat het aan de markt kwam. Dat “geintje” blijkt de afnemers - uiteindelijk de consument - al meer dan $5 miljard te hebben gekost. Mocht er niettemin een boete op volgen dan zal dit niet meer dan een “schijntje” zijn.

 

Een ander situatie doet zich voor waarbij financiële instituten (banken) direct of indirect klantenfondsen inzetten die onder het depositogarantiestelsel vallen om speculatieve posities te kunnen innemen, die dikwijls opgaan in het vastgoed en daarmee de prijzen opjagen. De hieruit voortvloeiende winsten zouden natuurlijk de klanten moeten toekomen.

 

Regels zijn er kennelijk om je er aan te kunnen bezondigen en vooral de systeembanken doen hieraan “graag” mee in de wetenschap dat de boetes gemiddeld nauwelijks meer dan 10% bedragen van de winsten die dat oplevert. Zo betaalt JP Morgan volgens ZeroHedge graag $7 miljard aan boetes op een derivatenportefeuille van ruim $50 biljoen.

 

Voor Republikeins Congreslid McFadden uit Pennsylvania voldoende reden zich de uitspraak te laten ontlokken: ‘we have in this country the most corrupt institution the world has ever known; it has impoverished the people and practically bankrupted the government’ ofwel in dit land hebben we te maken met het meest corrupte instituut (doelend op de Fed) dat de wereld ooit heeft gekend, het volk heeft verarmd en de regering bankroet gemaakt. Hierbij aangetekend dat de regering daartoe ten volle heeft bijgedragen. Kortom, genoeg decadentie om er werkelijk stil van te worden!

 

Robert Broncel
 


Copyright, 12 augustus 2013

 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel