Header

Columns 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

“VUILTJES”

(5 juni 2015)

 

Ondanks de talrijke rapporten vanuit de “onderwereld” blijft “de bovenwereld” aangeven dat het gaat om het wegwerken van kennelijk nog steeds “beheersbare vuiltjes”. Zo werd QE in 2009 geïntroduceerd zonder dat ooit iemand hiervan had gehoord, werden en worden financiële markten gemanipuleerd en worden economische cijfers “gedresseerd”, zonder ooit de koe bij de horens te hebben genomen. Dit alles om het ‘feel good’ gevoel te onderstrepen en bovenal geen sociale onrust te zaaien.

 

Voorts hangt tegen deze achtergrond de Griekse tragedie als zwaard van Damocles boven het Europese geopolitieke toneel met mogelijk verstrekkende gevolgen bij een Grexit.  

 

In afwijking van de vaste column dit maal aandacht voor een bloemlezing van nieuwstitels zoals deze mij in de afgelopen weken vanuit diverse windrichtingen werden toegezonden. Zo meldde de OESO dat ons landje weer “trek in de schoorsteen krijgt”, terwijl de rest van Europa schoorvoetend volgt. Dit is dan weliswaar vooral te danken aan Draghi’s Q€ ‘whatever it takes’ en in mindere mate aan de lagere olieprijs die weer deels teniet werd gedaan door de lagere euro. Maar waar hebben we eerder gezien dat de economie weer enigszins aantrok nadat de geldklep open ging? Juist ja, in het land van ‘uncle Ben’ (Bernanke). Afgaande op de cijfers van 2009 tot en met 2014 rolde er een gemiddelde groei uit van nauwelijks 2%.

Ter vergelijking hielden de andere landen m.u.v. Duitsland het niet eens droog. Het is dan ook geen wonder dat het Amerikaanse beleid “bij gebrek aan beter”als blauwdruk diende voor de centrale banken van Japan en Europa. Op deze wijze blijkt dat je ‘by extend and pretend’ weliswaar ‘the can further down the road kickt’ maar naarmate dit uitstel vordert, neemt de vernietiging van onze koopkracht steeds grotere vormen aan en lopen de schulden tot in de stratosfeer op. Kortom, een heilloze en peperdure weg, het meest zuur voor ons nageslacht!

 

Maar ach, zo lang niemand er nog wakker van ligt en het lijkt of het zo nog wel verder voortkabbelt ‘so why worry?’. We leven “in de gelukkige omstandigheid” dat de rest van de wereld intussen gedwongen is op deze internationaal ingeslagen koers mee te varen, waardoor deze ontwikkeling als min of meer “normaal” wordt ervaren.    

 

Het bovenstaande ter inleiding voor de nieuwe lezers van mijn column. Onderstaand volgt een ‘at random’ selectie van nieuwsartikelen in de voorbije weken:

 

 • America’s Waning Influence: Beijing to invest $46 billion in Energy and Infrastructure in Pakistan, where the U.S. has failed, Amerika’s tanende invloed: Beijing investeert $46 miljard in energie en infrastructuur in Pakistan, waar de V.S. het liet zitten – ZeroHedge, 20 april, 2015

 

 • Signs ‘flashing red’ on debt, Fed’s return duidend op nieuwe QE  in de V.S.UBS, 22 april

 

 • Secret Pentagon Report reveals US “created” ISIS as a “tool” to overthrow Syria’s president Assad – geheim Pentagon rapport onthult de omverwerping van Syrië’s president Assad middels de “gecreëerde” ISIS – Zerohedge, 24 april

 

 • Death of the Middle Class: homeownership rate drops to 29 year low as average rent hits high record duidend op de verslechterende woningmarkt in de V.S. – Zero Hedge, 28 april

 

 • Russia outplays the West ofwel het Westen heeft het nakijken – Alexander Mercouris van Russia Insider, 30 april

 

 • The big commercial traders (bullion banks) have gotten “hot money” so short in gold and silver that an upward reversal in the price for the monetary metals is imminent – Andrew Maguire (London metals trader), die 3 jaar geleden na zijn opzienbarende uitspraken over de goud- en zilvermanipulatie in Londen bijna van z’n sokken werd gereden; hij voorziet een forse opwaartse prijsbeweging voor goud en zilver als gevolg van de grote shortposities - King World News, 1 mei

 

 • Wall Street is one sick Puppy, Wall Street is doodziek, David Stockman, voormalig Budget Director onder president Reagan in zijn Contra Corner blog op 9 mei

 

 • Kerry meets Putin for the first time in 2 years as Russia and China launch first ever joint naval drill, Kerry ontmoet Putin terwijl de eerste gezamenlijke marine oefening tussen Rusland en China ooit plaats vindt – ZeroHedge, 12 mei

 

 • Bond Plunge-Protection Team to the rescue (again), duidend op de ingreep van “bovenaf” na de bruuske stijgingen van de rente (inflatievrees, Griekenland?) – ZeroHedge, 12 mei

 

 • Bitgold begins trading on TSXV as gold transaction platform builds momentum, Bitgold op het handelsplatform van de TSXV geïntroduceerd - GATA, 12 mei

 

 • Obama seeks to keep IMF veto as China influence is expanded, Obama wenst veto in IMF te behouden niettegenstaande China’s groeiende invloed – Bloomberg, 12 mei

 

 • Why China is taking control of physical gold pricing? (duidend op China’s nieuwe rol de fysieke goudmarkt te willen beheersen i.p.v. Londen) – Valentin Schmid van Epoch Times, 12 mei

 

 • China must be defeated – and TPP is essential to that, China dient geen kans te krijgen daar het dreigt een belangrijkere macht dan de V.S. te worden waartoe de Trans Pacific Partnership essentieel is – Wall Street  Council on Foreign Relations, 13 mei

 

 • War threat rises as economy declines, oorlogsdreiging neemt toe terwijl de economie krimpt – Paul Craigh Roberts, voormalig onderminister van Financiën, 13 mei

 

 • U.S. launch of QE4 to trigger frightening bond and currency collapse, duidend op een nieuwe QE ronde om een dreigende obligatie- en valuta instorting te voorkomen – Egon von Greyerz, managing partner van Matterhorn Assets Management in Zwitserland, 13 mei

 

 • The real reason China is buying up the world’s gold, de werkelijke reden waarom China al het goud opkoopt - staff reporter China Times in Taipeh/Taiwan, 15 mei

 

 • JP Morgans’s silver supremacy – Lawrence Williams van Leeds Business School, 15 mei

 

 • Ratings agency Fitch to downgrade many European banks, rating bureau Fitch “degradeert” vele Europese banken  – 17 mei

 

 • As the risk of a total meltdown increases exponentially, how much gold do China and the West really possess? Hoeveel goud hebben China en het Westen in bezit gegeven het exponentiële risico van een totale ‘meltdown’? – Egon von Greyerz, 21 mei

 

 • ‘Titanic’ Global Economy may “collapse”, de mondiale economie staat op instorten met als ondertitel: Still not enough lifeboats 100 years after Titanic, of nog steeds niet genoeg reddingsboten 100 jaar na de ondergang van de Titanic – HSCB, 22 mei

 

 • U.S. Department of Commerce officially jumps the shark, will “double seasonally adjust” GDP data duidend op het flink versterken van de seizoensaanpassingen op het BBP cijfer – ZeroHedge, 23 mei

 

 • Traders are buying gold & silver at fastest pace in over a decade duidend op de grootste edelmetaal aankopen sinds meer dan 10 jaar - ZeroHedge, 23 mei

 

 • China establishes world’s largest physical Gold Fund, China start ‘s werelds grootste fysieke goudfonds - ZeroHedge, 24 mei

 

 • Bad news for global labor, slecht nieuws voor de mondiale arbeidsmarkt -Ted Bauman, offshore and asset protection editor, 26 mei

 

 • Global trade just saw its sharpest drop since the financial crisis – duidend op de grootste daling van de internationale handel sinds het uitbreken van de financiële crisis (2008), Wolf Richter van Wolf Street, 26 mei

 

 • A global debt deleveraging implosion is at our doorstep – een mondiale schuldimplosie ligt op de drempel van onze voordeur, Phoenix Gains Pains & Capital, 27 mei

 

 • Dr. Lacy Hunt on US endgame and greatest risk to financial markets, 27 mei

Conclusie: op grond van deze serie onheilsberichten lijkt het edelmetaal meer dan ooit voorbestemd voor een flinke opwaartse in plaats van een neerwaartse beweging!

 

 

Robert Broncel

 

5 juni 2015

 

NB. deze column wordt ook verstuurd aan premier Mark Rutte en DNB president Klaas Knot alsmede aan de fractieleiders van de belangrijkste politieke partijen in het Parlement en last but not least aan de financiële redacteuren van de belangrijkste media in ons land onder de subtitel “keerzijde van de nieuwsgaring”.

 

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel