Header


Homepage | De Markt | Portefeuille | Quotes| Archives | Aanmelden | Contact
 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ANDERE TIJDEN XXVII
(6 april 2020)

In de greep van de “griep” is het internationale monetaire systeem aan een va banque  pokerspel ten prooi is gevallen. Uiteraard kun je wel eindeloos digitaal fiatpapier blijven bijdrukken en staats- en bedrijfsschuld opkopen maar de zich hiermee aftekenende mondiale monetaire misery krijgt steeds meer gezicht. Echter, onder de rap verslechterende corona omstandigheden konden de banken weinig anders meer doen dan deze dodelijke fuik verder in te duiken!

 

In vakkringen wordt al langer gesproken van een lame duck monetair systeem, de crux van deze langjarige column. Je kunt nu slechts hopen dat de golf van liquiditeit de inflatiegolf nog even op afstand weet te houden maar zodra er storingen optreden in de aanvoerlijnen van de eerste levensbehoeften c.q. noodzakelijke producten of onderdelen daarvan, staat weinig  prijsstijgingen meer in de weg. De spanningen op de edelmetaalmarkten lijken min of meer de voorbode te zijn. Nu ook de mijnbouwsector in meerdere regio’s in een lock-down sfeer is komen te verkeren, stokt de noodzakelijke aanvoer met substantiële premies tot gevolg.

 

COMEX in technische default

Intussen hebben de London Bullion Market Association (LBMA) en de Chicago Mercantile Exchange (CME), de grootste derivatenbeurs ter wereld, in nauw overleg met de Federal Reserve Bank of New York - de krocht van de Fed in Washington DC – een nieuwe financial bailout structure ontwikkeld. Deze ‘devious makeover’ is puur bedoeld teneinde het manipulatiespel bij een naderend gebrek aan fysieke aanvoer nog even te kunnen oprekken. Deze “vinding” kreeg de omschrijving mee van Accumulated Certificates of Exchange (ACE) die de fractionele levering van de standaard 400 ounce goudstaven in Londen in fracties van 100 ounces dient te faciliteren. Zoals op de futures markt krijg je deze ounces pas in handen, als om levering wordt gevraagd. Die levering is middels “dit foefje”evenwel niet opvraagbaar. In feite pleegt de COMEX hiermee een technische default.  

  

Zware frictie

Gelet op het vrij grote aantal spelers (zie overzicht beneden) blijkt het manipulatiespel nog steeds big business te zijn in een tijd van dalend aanbod in combinatie met een sterk stijgende vraag. Echter, door het gat middels deze structure technisch te dichten zullen de bullion banks  hiermee op de COMEX moeten opereren en in principe gehouden zijn te leveren. Hiermee manoeuvreert deze beurs zich in een schier onhoudbare positie! Let wel, de COMEX claimt dat al het benodigde goud daadwerkelijk op elk moment ter beschikking ligt voor elke partij of partijen die hun goud uitgeleverd wensen te zien. Je kunt in dit geval van een nog zwaardere frictie spreken als bij het “oude” futures spel. Op 30 maart j.l. ging het om een settlement van “slechts” US$1.622 miljard. Het aantal onderliggende ounces wordt hiermee meer dan abstract en biedt alle ruimte voor een doodsteek!

Eigenlijk heeft dit meer weg van een schimmenspel uitgevoerd door een stel narren. Zodra dit nieuwe “spel” bekend werd, ontstond er een run op de 100 ounce staven die nauwelijks te stuiten was, met premies van plus 10%! Dit maakte het voor de short sellers nog lastiger.

 

Voorts zijn de productiekosten in China (grootste producent ter wereld) om een ounce goud te winnen intussen flink opgelopen tot boven een all-in cash cost van $2.000. Bijgevolg wordt er onverminderd goud geïmporteerd zonder dat er een ounce naar het buitenland verdwijnt! Het land geldt al sinds jaar en dag als de grootste goudimporteur. Hoewel met geen woord wordt gerept van de ware reserve, schatten insiders dat de goudvoorraad eerder bij 25.000 ton dan bij 20.000 ton ligt. Bovendien schuilt er vermoedelijk meer dan 10.000 ton onder de bevolking die opeisbaar is. Daarmee kan het land worden aangeduid als verreweg de grootste gold hoarder ter wereld, logisch als ruim tegenwicht van het substantiële bezit aan straks waardeloos Amerikaans schatkistpapier ter grootte van minstens een biljoen dollar.

 

De woorden van Aristoteles indachtig: ‘he who owns the gold, rules the world’ zal men beseffen dat geen atoomwapen bestand is tegen de macht van een monetaire reset om die van “de papieren tijger” die het Westen vertegenwoordigt, te breken.    

   

De dollar

Een ander frictiepunt is dat er een groot internationaal tekort aan dollars is opgetreden. De Bank of International Settlements (BIS) te Basel schat dat buitenlandse banken voor een bedrag van ruim $13 biljoen in US dollars genoteerde waarden (leningen) in bezit hebben. Deze leningen vooral verstrekt aan ontwikkelingslanden (aantrekkelijk vanwege de lage rente) dienen grotendeels doorgerold te worden, maar thans bij een stijgende vraag en een duurdere dollar. Tegelijkertijd blijft de totale schuld in dollars stijgen tot in orde van grootte van $100 biljoen. Terwijl wereldwijd de economische groei afneemt, ontstaat hier ook een belangrijk nieuw frictiepunt. 

 

Maar daarmee houdt het voor de Fed niet op, want Trump wenst ook een steentje ad $2,2 biljoen (ruimschoots meer dan de ruim 18 jaar oorlog in Afghanistan tot dusver heeft gekost) bij te dragen aan de inkomstenderving als gevolg van de corona clamp down. Alsof geld absoluut geen rol meer speelt, zal er bovendien $2 biljoen worden vrijgemaakt bestemd voor de sterk verwaarloosde infrastructuur in de V.S. Dat geld ligt evenmin in het laadje en poetst het begrotingstekort nog verder op. Daarmee zal naar verwachting het totale tekort stijgen tot mogelijk bijna 20% van het BBP, terwijl de economische groei bij een eerste taxatie van de CBO (Congressional Budget Office) met een derde (op jaarbasis) kan/zal afnemen. Trump’s operaties hebben eigenlijk veel meer van een fictie dan van een frictie! Wie heeft het in het Congres nog over een schuldplafond met een Fed balans die door het dak begint te schieten.

Vanwege corona stond de Fed al op 23 maart j.l. weinig anders te doen dan ‘to use its full range of authorities in order to provide powerful  support for the flow of credit to American families and businesses’, zoals Fed voorzitter Powell aangaf. Zeg maar een vette streep in het zand betreffende het verdere Fedbeleid!

Daarvoor op 17 maart j.l. maakte de Fed bekend een financieel crisisprogramma op te starten om de commercial paper (korte termijnschuld) van het bedrijfsleven te kunnen ‘faciliteren’. Hiermee verdwijnt opnieuw “goed geld naar kwaad geld”, daar dit al evenmin productief is.

 

Als olie op het vuur verklaarde St. Louis Fed president James Bullard dat zonder tussenkomst van de overheid de werkloosheid in het volgende kwartaal tot 30% kan oplopen! Verder wordt er nog niet gekeken.

 

Hoe de kapitaalmarkt over dit alles denkt, valt af te leiden uit de Treasury yields van de 10-en 30-jarige leningen die zijn teruggevallen tot de miezerigste all time lows van resp. 0.676% en 1,272%  om van de negatieve eurobonds maar beter te zwijgen. Het zou niet moeten zijn dat met name de grote professionele partijen zich in deze enorme bond bubbles blijven vastbijten. De centrale banken houden zich uiteraard muisstil! Het monetaire systeem heeft nog nooit onder een dergelijk zware druk gestaan. Trump denkt in de eerste plaats aan z’n tweede termijn die met hulp van de “onafhankelijke” Fed president Powell aan zijn zijde wel moet moet lukken. Een samenspel van de meest ongelukkige factoren!

 

Aan de hand van de 2 bovengenoemde 10-jarige en 30-jarige rente curves blijkt dat er al sinds begin jaren ’90 te veel is toegegeven aan de financiële markten zonder veel kommernis aangaande de brede gevolgen hiervan!

Met onderstaand het spiegelbeeld van de Dow Jones. De rente blijkt de alles bepalende en misbruikte factor te zijn sinds de Wall Street Crash in 1987.

Het was de rente die de risicoperceptie deed afnemen en de schuldopbouw een ongekende dimensie gaf. Hiermee tekent zich in feite het failliet van het enorme schuldimperium af. Een kredietsysteem gaat mee zolang de geldschieters vertrouwen houden in terugbetaling van het uitgeleende kapitaal. Als dat systeem hapert zoals in 2008 (dollar) en in 2012/13 (euro) dan ontstaat er paniek en dreigen de rentes hard op te lopen. Te langen leste kwam kredietbureau Fitch met de waarschuwing dat de AAA-rating van het “land van de onbegrensde mogelijkheden” wederom op de schop dreigt te gaan. Beter laat dan nooit!

 

Een soortgelijke situatie zal ook ontstaan, wanneer het edelmetaalspel op de COMEX op omvallen staat. De vraag naar goud en zilver zal dan dermate dramatisch stijgen dat geen enkele verkopende partij nog fiatpapier zal wensen te aanvaarden. Als kruitvat fungeert de onderstaande figuur, waarbij de FMQ (Fiat Monetary Quantity) staat voor de mondiale geldhoeveelheid geschat op een ruwe $400 biljoen!

Als derde factor speelt sinds begin dit jaar “het Covid-19 virus fenomeen” dat uiteindelijk pas na de vinding van een adequaat vaccin tot “rust” kan worden gebracht. In dat kader sprak “raadgevend” immunoloog Fauci tot Trump: ‘You don’t make the timeline, the virus will! Zou je met deze wetenschap de lock down terugdraaien dan schuilt hierin het risico dat de economie een nog zwaardere klap te verwerken krijgt, indien wordt uitgegaan van een gemiddelde 50% ziekte uitval en een sterftekans van 5%. Deze percentages zijn allerminst heilig! Al met al vormt deze triple whammy  geen “gezellige” mix van factoren, over nogmaals “Andere Tijden” gesproken.

 

Robert Broncel

Copyright, 6 april 2020

 

NB. deze column wordt eveneens verzonden  aan DNB president Klaas Knot.

 

P.S. Onder prolongatie van “Andere Tijden” is het niet langer doenlijk deze column onder twee verschillende titels uit te brengen, gezien de met elkaar  nauw verweven ontwikkelingen.

 
 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2019 © Robert Broncel