Header


Homepage | De Markt | Portefeuille | Quotes| Archives | Aanmelden | Contact
 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

DE EEUWIGE ROL VAN GOUD XII
(20 maart 2020)

Met referte aan mijn vorige column “Andere Tijden XXVI” van 9 maart j.l.  nogmaals de indringende vraag: “dreigt corona het lontje in het kruitvat van het monetaire systeem te worden?” Intussen hebben we al aanzienlijke klaarheid verkregen. Niet alleen het marktvertrouwen heeft een stevige linkse directe opgelopen maar dat geldt in de eerste plaats de wereldeconomie nu we mondiaal al dan niet in ‘lock down’ gaan. Waar de opbrengsten wegvallen, is er maar één direct alternatief: steun van de overheid dan wel van de centrale bank.

 

Het te lijf gaan van de crisis van 2008 heeft via de steun van de centrale banken weinig anders opgeleverd dan de creatie van ongekende megaschulden. Dus resteert er de facto slechts bijstand van de overheid, waarop de nieuwe ECB chef Lagarde aanvankelijk al duidde.  Gezien de ernst van de situatie nam ze het zekere voor het onzekere door  op voorhand geen bazooka maar een superkanon uit haar spelonk ten tonele te voeren! Kennelijk werd ze aangestoken door de dreigende schuldcrisis in met name Italië en Griekenland waar de rente opnieuw begon op te lopen.

 

Met uitzondering van enkele staten in NW Europa zit er veel te weinig vet op het schatkistbot en dat geldt wereldwijd! Er resteert de facto één reëel alternatief: EDELMETAAL, in weerwil van alle pogingen deze permanente barometer van het monetaire systeem in de kast te houden! Zomin het zin heeft je barometer in huis een beuk te geven als het weer slecht blijft. Het uiteindelijke herstel van de goudkoppeling vormt de heetste monetaire pieper die sinds augustus 1971 gegeten dient te worden, gepaard gaande met een inflatie evenredig aan die van de herkoppelingshoogte! Verder uitstel leidt tot een almaar duurder “prijskaartje”.

 

Goudkoppeling

Wat impliceert een herstel van de goudkoppeling? In de eerste plaats een herijking van de uitstaande geldhoeveelheid in termen van een alsdan sterk gerevalueerde goudprijs, waarin tevens alle andere bodemstoffen zullen worden mee-genomen. Voor de niet-goud bezitters wordt dat een uiterst pijnlijke operatie. Immers, een dergelijke herijking gaat niet over een paar procentjes maar betreft een veelvoud daarvan. Binnen de sector varieerde aanvankelijk een factor van 5 tot 10 maal de huidige goudprijs, mede afhankelijk van het verkozen dekkingspercentage, maar zal met de backlash van corona aanzienlijk hoger uitvallen!

 

Het volgende punt is met welke muntsoort de koppeling dient plaats te vinden? Antwoord: met geen der huidige valuta’s daar deze alle diep onder water staan! Daarop zal een volstrekt onafhankelijk instituut in het leven geroepen dienen te worden, waarin alle betrokken partijen een gelijke stem zullen hebben, dus geen IMF of Wereldbank! Zeg maar een soort monetaire Veiligheidsraad. Deze zal de nieuwe wereldvaluta dienen te concipiëren. 


Het gaat ten principale om de gezondheid van het economische bestaan, onder centraalstelling van een veel evenwichtiger toekomst! Dit alles in de vooropstelling dat ons nageslacht ook nog een kans dient te hebben. De jeugd hierbij betrekken zou veel meer dan wenselijk zijn. In welke fase we ons thans bevinden, moge blijken uit o.a. de volgende importante noodsignalen:

Dergelijke uitslagen zijn NOOIT eerder vertoond! Indien de markten thans niet meer tot rust zijn te brengen, zijn de rapen gaarder dan ooit. Het vertrouwen loopt er dan steeds verder uit ongeacht welke trukendozen nog uit de hoge hoed worden getoverd. Het enige maar reeds totaal uitgekauwde “speeltje” is vooralsnog verruiming van de geldhoeveelheid. Zelfs bij een biljoen out of the blue op een dag wipt er nauwelijks nog ergens een ooglid op, ongeveer evenveel als de gehele Fed balans in 2008. Het Lehman ‘playbook’ is hiermee ruimschoots van stal gehaald!

Alleen al op 9 maart j.l. kregen de majeure banken het ongekend zwaar te verduren! Het betreft hier niet de minste banken als Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Maar men had evengoed ook andere banken en een zooitje bedrijven kunnen opnemen daar in veel gevallen de schulden niet meer te financieren zijn!

Zoals de zaken er thans voorstaan, hoeven de banken zich vooralsnog geen zorg te maken, want ze worden allemaal keurig “bijgevoed” en dat zal ook het bedrijfsleven wel gelden.

 

Zolang corona blijft woeden zullen de centrale banken nog wel even va banque kunnen blijven spelen ondanks alle signalen die thans meer dan ooit op donkerrood staan duidend op de ernst van de huidige situatie! Hoe de Amerikaanse banken er momenteel voorstaan moge blijken uit de toegezegde biljoenen in de vorm van leningen tegen 0,25% rente, gegeven een overzicht van de toezeggingen van de Fed. Dit omdat diverse  banken anders dreigden te verzuipen in een oceaan van aanstormende defaults. Desondanks werd internationaal weer dekking gezocht in “de veilige dollar” die deze maand in euro’s met maar liefst ruim 6% steeg afgezet tegen een gouddaling met 18% en zilver met bijna 30%!

Deze injecties dienen tevens om de rust op Wall Street nieuw leven in te blazen! De volatiliteit/beweeglijkheid/nervositeit gemeten in de VIX index bleek niet of nauwelijks te bezweren getuige de wilde bewegingen en uitslagen.

Deze signalen tonen tevens de machteloosheid van “onze koopkrachtbewaarders” zichtbaar aan. Die machteloosheid is niet alleen tekenend maar verschuilt zich bovendien achter het corona fenomeen. Voor het zinken van deze monetaire “Titanic” zal corona achteraf  als katalysator/oorzaak worden aangemerkt, dus niet het centrale bankenbeleid.     

Nog nooit heeft de goud/zilver ratio een uitslag van bijna 120 (manipulatie!) laten zien. Zowel goud als zilver zijn niet aan te slepen, terwijl de marktprijs zich wederom in een dalende trend beweegt. Leg dat de studs op economieles maar eens uit waar we toch nog steeds uitgaan van een vrije markteconomie, waarbij de prijs door vraag en aanbod wordt bepaald. En leg ook maar uit hoe het mogelijk is dat de laatste paar weken het verschil tussen de fysieke prijzen en papieren prijzen op de COMEX belachelijk hoge premies lieten zien tot zelfs 100%! Of zijn we ondertussen “ingehaald” door  het 30 jaar geleden uitgerangeerde totaal vermolmde en uitgewoonde Sovjetsysteem? Hier ging het destijds weliswaar niet om goud maar om de officiële wisselkoers roebel/dollar. Op de zwarte markt liepen de verschillen op tot wel 2.500% (eigen ervaring, vlak vóór de ineenstorting van de S.U.!).


Recent hebben de eerste bullion dealers aangekondigd bij het uitvoeren van transacties te overwegen binnen niet al te lange tijd geen fiatpapier meer te aanvaarden. In dat kader kwam econoom Roubini met de vraag waarom het toiletpapier thans zo populair is geworden? Antwoord: in de verwachting dat dit straks meer koopkracht zal bieden dan het huidige fiatpapier”! Onderstaande spotprent mag in dit kader evenmin ontbreken.

Peter de Waard, economisch commentator van de Volkskrant heeft in een uitvoerig artikel op 19 maart j.l. eveneens aandacht besteed aan de ongekende schuldenhoogte maar over “het zwaard van Damocles” dat boven het fiatpapier zwaait, zweeg hij om voor hem kennelijk moverende  redenen.  

 

Op termijn zullen hieraan straks uitvoerige boekwerken worden gewijd en restte er in dit bestek slechts een korte bloemlezing van de meest saillante ontwikkelingen de revue te laten passeren.

 

Slotakkoorden

Met een over-the-counter (niet direct zichtbare) derivatenmarkt van een slordige $640 biljoen (12 nullen) en een mondiale schuldenberg ter grootte van bijna $255 biljoen, ruim drie maal het mondiale BBP, kan er alleen sprake zijn van een reële schuldsanering via een nieuwe goudkoppeling. Hierin zal dan een dito ‘repricing’ van alle vermogensklassen plaatsvinden, waarmee een einde komt aan alle speculatieve bubbels die ons in het bijzonder de laatste tien jaar achtervolgen. Dat geldt evenens voor de door schuld gedreven speculatie in plaats van productieve investeringen alsmede de manipulatie van de edelmetalen. Pas middels een monetary  reset kan de rust op de financiële markten volledig terugkeren en daarmee het neo-Keynesiaanse Anglotijdperk van de fiat valuta fantasie achter ons worden gelaten! Andere smaken zijn er helaas niet (meer)!

 

Moge we vanuit onze “cocon” verder tot een zinvolle contemplatie en reflectie komen, vooral met een groot oog gericht op onze prachtige planeet die het meer dan waard is tegen verdere uitputting behoed te worden. De blauwe hemel boven Beijing deze week gold als zodanig als een “lichtend” voorbeeld!

 

George Orwell: ‘The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it’.

 

Robert Broncel


Copyright, 20 maart 2020

 
 

NB. deze column wordt ook verzonden aan premier Mark Rutte en DNB president Klaas Knot.

 
 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2019 © Robert Broncel