Header

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

Met het juiste vizier op je toekomst:

Zorg dat je niet wordt verrast door een tweede financiële crisis, veel zwaarder dan in 2008/2009!

Als gevolg van de wereldwijd ongebreidelde schuldgroei intussen opgelopen tot ruim drie maal het mondiale Bruto Binnenlands Product heeft onze financiële toekomst nog NOOIT om zoveel aandacht gevraagd. Probeer zelf eens jaar op jaar drie maal zoveel uit te geven als je verdient dan weet je hoe snel dat eindigt. Om die reden zal hiervan wegkijken ofwel geen maatregelen treffen straks diep in je koopkracht snijden!  Dit is niet bedoeld om je de stuipen op het lijf te jagen maar wel om je tot tijdige actie aan te sporen nu het nog kan! Je kunt dan ontspannen je toekomst tegemoet zien!


Op dit punt staan we thans!

Wat staat je te doen?
 

Door te zorgen dat je koopkracht voor de toekomst is veilig gesteld zodanig dat straks ook je pensioen niet aan “erosie” of koopkrachtverlies onderhevig is. Roberts Strategische Modelportefeuille is hierop volledig afgestemd!

  • Is dit moeilijk? Helemaal niet!

  • Kost het veel tijd? Beslist niet!

  • Vraagt dit om grote geldbedragen? Absoluut niet!

Beschouw deze Portefeuille als een verzekeringspolis op je toekomstige koopkracht die thans in hoge mate aan (hyper)inflatie bloot staat. Zie ook mijn column “Het Hoge Woord” van 25 juli 2017.

Robert Broncel, bekend van z’n vele columns die ook naar de fractieleiders van de grote partijen in de Tweede Kamer als naar de president van DNB en de president van de ECB zijn/worden verzonden geeft je middels zijn Strategische ModelPortefeuille precies aan wat je te doen staat. Bovendien kun je hem altijd om gratis advies vragen. Beschouw deze portefeuille als een blauwdruk voor het veilig stellen van je financiële toekomst!
 

Schrijf je in voor de Strategische ModelPortefeuille die je alle informatie verstrekt die je nodig hebt, voor het eenmalige bedrag van 195 euro. Bovendien kun je hem altijd gratis om advies vragen en ontvang je automatisch zijn column. 
 

Aanmelding per email aan info@robertbroncel.com. Je ontvangt dan tevens het buitengewoon inzichtelijke voorbericht behorend bij de Strategische ModelPortefeuille.
 

 
 
 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2017 © Robert Broncel