Header

 
Strategische Portefeuille Junior Portefeuille

Robert Broncel’s Strategische Portefeuille
(met het oog op uw financiële toekomst!)
 

Hierbij de 5 belangrijkste lange termijn trends
 

de verschuiving van “papier” naar ‘hard assets’

de verschuiving van het economisch zwaartepunt naar de opkomende landen

de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen

de bevolkingsexplosie in Azië en Afrika
de rappe groei van de nieuwe middenklasse in Azië en Brazilië
de “opgroening” van de (energie)productie


Op deze trends is de SP afgestemd en zou als zodanig nog even onder de tab hiervan moeten worden opgenomen.

Deze modelportefeuille dient te worden beschouwd als de basis voor het pensioen waarin de toekomstige koopkracht meer dan ooit een dominante rol zal spelen. Voorts is de fondsenselectie niet alleen gericht op koopkrachtbehoud maar tevens op een degelijk rendement. Bovendien dienen de fondsen een flinke mate van veerkracht te bezitten zoals bleek bij de paniekreactie in 2008. Helaas ontbreken deze criteria veelal bij pensioen- en veel andere fondsen. De tijden veranderen maar de gevolgen van deze verandering zoals de ontkrachting van onze koopkracht zijn bij diverse (ook professionele) beleggers onvoldoende doorgedrongen.

 

De Portefeuille is zodanig opgezet dat de belegger afhankelijk van zijn eventueel reeds bestaande bezit alle vrijheid behoudt om hieruit voor eigen rekening z’n eigen portefeuille samen te stellen of aan te vullen. Er gelden geen minima of maxima van investering zodat het opvolgen van dit portefeuillemodel voor velen een even gemakkelijke als doeltreffende oplossing biedt. U treft hierin de volgende sectoren die buiten het edelmetaal alle inspelen op onze toekomstige basisbehoeften w.o. water, eten, energie en delfstoffen.

Edelmetaal
De portefeuilleselectie bestaat o.m. uit een viertal prominente goud- en zilverfondsen, waarbij vooral is gelet op een sterke balansverhouding, de laagste productiekosten (grootste winstpotentie), lange levensduur van de mijnen, reserves en reservegroei alsmede de mogelijke geopolitieke implicaties, met nadruk op een minimaal politiek risico. Het betreft:
 

a) één der grootste goud- en zilverproducenten met de laagste productiekosten in de sector
b)
 
een tweetal zgn. royalty fondsen (goud en zilver) met eveneens een uitzonderlijk winstpotentieel zonder rechtstreeks bij de mijnbouwproductie betrokken te zijn
c)


 
een goudfonds (geen ETF) waarin men dagelijks op de beurs kan handelen in de zekerheid dat het onderliggende goud (London Good Delivery) ligt opgeslagen op de veiligste locatie op aarde met een 100% dekking van de aandelen. Deze belegging heft alle nadelen van fysieke transactie en bezit op en is eveneens voor 100% veilig en betrouwbaar!


Water
Daarnaast is er een zeer sterk geleid waterfonds opgenomen dat nagenoeg op alle onderdelen van de watervoorziening kan inspelen. Hoewel de behoeften enorm groeien, ook op het terrein van herstel, onderhoud, renovatie en uitbreiding heeft watervoorziening bij de meeste overheden noch bij beleggers tot dus ver veel interesse kunnen wekken. Dat dit in de (naaste) toekomst zal veranderen staat wel vast op straffe van oorlog. Immers, water is onze primaire levensbehoefte. Degenen die nu in “water” beleggen, dienen misschien nog enig geduld uit te oefenen maar nu instappen betekent alvast “vóór in de trein” zitten.

Voeding
Vervolgens komt voeding aan de orde. Ook op dit terrein heeft er een zorgvuldige en afgewogen selectie plaats gevonden, zowel in landbouwgrondstoffen- als in de handel- en distributie sector. De betreffende fondsen zijn elk wereldspelers met de beste vooruitzichten.

Energie
Energievoorziening valt eveneens onder de primaire levensbehoeften. Japan toont in dit kader nog eens duidelijk aan dat hiermee op de meest adequate wijze dient te worden omgegaan. Gezien de bevolkingsgroei blijft de bouw van centrales, aanleg van infrastructuur alsmede procesbeheersing, waarborging continuïteit en een gunstige kostenstructuur van groot belang. Ook in dit geval is een wereldspeler opgenomen die zich met name toelegt op de infrastructuur van zgn. smart grids, protectie tegen cyberterrorisme en zon- en windenergie. Dit bedrijf is actief op 5 verschillende continenten en bezit een ijzersterke balans en een grote “oorlogskas”.

In deze categorie valt ook zonne-energie waarin een Chinese speler is opgenomen die als snelste groeier in de sector geldt met de beste organisatiestructuur en de hoogste marges. “Groene” energie wordt pas echt interessant zodra de productie per eenheid ervan op pariteit met de kosten van fossiele energieproductie komt te liggen. De trend is intussen gezet en ook dit is een kwestie van tijd of zoveel meer de olieprijs stijgt.

Grondstoffen
Tenslotte zijn grondstoffen onontbeerlijk al was het alleen maar voor de bouw en de aanleg van infrastructuur. Tevens bieden grondstoffen een goede ‘hedge’ tegen koopkrachtverlies. Hiertoe is eveneens een wereldspeler opgenomen met bovendien aanzienlijke belangen in edelmetaal.

Marktinformatie
Naast het regelmatig volgen van de fondsen in deze Portefeuille ontvangt u in de rapportage daarvan tevens regelmatig relevante marktinformatie om op deze wijze een goed beeld te krijgen van het macro perspectief waarin een en ander speelt. Bij aanvang ontvangt u direct alle fondsenprofielen alsmede de hierop uitgebrachte rapportages. Alle fondsen zijn ook via Binck verhandelbaar. Gezien de samenstelling is er nauwelijks sprake van mutatie binnen de Portefeuille en dat spaart ook kosten!Belangrijkste kenmerken en voordelen van de Strategische Portefeuille:

  • deelnemers genieten de voordelen van een beheerd beleggingsfonds maar niet de nadelen van bijkomende kosten zoals een management- en performance fee, geen kosten op het terrein van marketing, promotie, verkoop of administratie en geen verschil tussen bied- en laatprijs (waarvan de spread vaak wordt gedeeld door broker en fonds waardoor de aankoopprijs iets hoger en de verkoopprijs iets lager uitkomt) of koerspremie

  • per fonds is een profiel inclusief (getrapte) instapkoersen uitgebracht dat niet alleen voortdurend wordt gevolgd maar ook regelmatig van updates wordt voorzien; als ‘features’ bevat de portefeuille een edelmetaalfonds dat de inkomsten zelfs bij een lagere goudprijs ziet stijgen alsmede het meest succesvolle zilverfonds.

  • de portefeuille is afgestemd op de langere termijn, zodat er tussentijds relatief maar weinig mutaties en/of transacties vereist zullen zijn niet anders dan bijvoorbeeld als gevolg van een overname of een nieuwe opname in de Portefeuille

  • de deelnemers bepalen zelf voor welk bedrag per fonds wordt deelgenomen met in achtneming van de 10 algemene beleggingsregels en ontvangen daarbij ook een eenvoudige leidraad

  • de deelnemerskosten zijn laag en bedragen slechts € 395 per jaar of € 245 per half jaar, inclusief de additionele Junior Portefeuille

Voor U zich aanmeldt, leest u vooral de analyse van De Financiële Markt!

De Redactie
 

 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2009 © Robert Broncel