Header


Quotes om bij stil te staan:

Aristoteles

 

‘he owns the gold, makes the rules’.

 

Thomas Jefferson
3e president USA

 

 


‘the central bank is an institution of the most deadly hostility against the principles and form of our Constitution and deprives the people of their property until their children wake up homeless in a country their fathers conquered’.

‘de centrale bank is een instituut van de meest gevaarlijke soort tegen de principes en vorm van onze grondwet en berooft de mensen van hun eigendommen totdat hun kinderen dakloos wakker worden in een land dat door hun vaders is veroverd’

Benjamin Franklin  
politicus, wetenschapper en moralist en heeft de
geboorte van de USA in 1776 meegemaakt

 

‘rather to go to bed without dinner than to rise in debt’

‘he who is borrowing, goes sorrowing’

 

Adam Smith
schrijver van
‘A Wealth of Nations’ (1776)

 

‘without real money, a civilization is in danger of disappearing’.

John B. Shaw  
oprichter van de 
London School
of Economics in
1895  

 

‘you have to choose between trusting the natural stability of gold and the natural stability and intelligence of the members of government and with due respect for those gentlemen, I advise you to vote for gold’.

‘je hebt de keuze tussen het vertrouwen in de natuurlijke stabiliteit van goud en de natuurlijke stabiliteit en intelligentie van de leden van de regering en met alle respect voor deze heren(!) adviseer ik voor goud te gaan’.

 

Ayn Rand, heette

Alissa Zinovievna
Rosenbaum

 

‘politicians invariably respond to crises – that in most cases they themselves created – by spawning new government programs, laws and regulations; these in turn generate more havoc and poverty, which inspires the politicians to create more programs….. and the downward spiral repeats itself until the productive sectors of the economy collapse under the collective weight of taxes and other burdens imposed in the name of fairness, equality and do-goodism’.

‘politici reageren onveranderlijk op crises – die ze in de meeste gevallen zelf hebben gecreëerd – door nieuwe programma’s, wetten en regels uit te vaardigen; deze op hun beurt genereren weer havoc (sociale onrust) en armoede, die de politici weer aanspoort om nieuwe programma’s te creëren …… en de neerwaartse spiraal herhaalt zichzelf totdat de productieve sectoren in de economie bezwijken onder de collectieve last van belastingen en andere lasten opgelegd in naam van fairheid, gelijkheid en het goeddoen’.
 
Dit citaat staat in haar boek ‘Atlas Shrugged’ (1957), zoiets als Atlas kan hier niet tegen op. Ze was ook schrijfster van de ‘Fountainhead’, een boek dat later nog is verfilmd met Gary Cooper in de hoofdrol.

 

Sheik Yamani          
eerste OPEC        
voorzitter

‘het stenen tijdperk is niet geëindigd door gebrek aan stenen’.
Jacques Attali 
adviseur van
Francois Mitterand

‘men kan niet regeren zonder een volk te laten dromen’.
USSR

‘je hoort niet wat je ziet en je ziet niet wat je hoort’.
Menno ter Braak

‘echt goud is gemunte vrijheid’.
Ben Bernanke

‘the best way to stay out of trouble is not to get into it’
Nout Wellink

‘alleen over goud en de rente mag je liegen’.
Mijn uitsmijter ‘alleen goud snijdt nog hout’ of anders gezegd ‘goud en zilver zijn het dna van een valuta. '

Charles Darwin   ‘niet de sterksten overleven en ook niet de meest intelligente maar degenen die zich het beste kunnen aanpassen’. 

 

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel