Header

Columns 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Slotfase VI

(11 juli 2016)

 

Het geheel overziende is het verbazingwekkend dat er tot dusver nog zo weinig opwinding is ontstaan over de steeds negatievere rente ontwikkeling , zowel in rentestand alsook in de omvang van negatief  renderende leningen. Acceptatie hiervan zou je tien jaar geleden nog in de ‘mad house’ hebben doen belanden.

Hoe dit kan? Wellicht omdat niemand dit verschijnsel (het tegen de klippen opkopen van staats- en corporate leningen – ECB, BoJ) als ‘last resort’ reddingsmiddel en als eindsignaal  van een volstrekt irrelevant geworden monetair systeem wenst te zien. Ook in de V.S. is de zaak “nogal” uit de hand gelopen zoals onderstaande chart op Real Vision TV.com van Grant Williams liet zien.

Dit valt door geen econoom meer uit te leggen. Dus maar liever door rotsooien dan de handdoek in de ring werpen, in de wetenschap dat een dergelijke voorstelling van zaken zich nog nooit eerder heeft voorgedaan. Zie tevens wat de Amerikaanse kapitaalmarktrente in het bijzonder in 2015 en in 2016 heeft gedaan. Dit wijst er op dat de Fed er totaal geen brood meer in ziet, want anders laat je dit niet gebeuren. Hieruit blijkt in alle ultimiteit dat de prijs van het langer uitstaande geld eveneens richting nul koerst! Dat is precies wat het waard is!

Thans ontvangt men voor een 10-jarige lening ad $1.000 nog slechts $14,40 aan rente. Niettemin wordt hierin grootschalig ingestapt “uit veiligheid” wordt er bij gezegd. Je vraagt je af of de professionals dan niet in de gaten hebben dat staatspapier niet meer dan tot ‘fake’ papier is verworden en waarom bijgevolg niet grootschalig in edelmetaal wordt gestapt dat “ook niets” oplevert behalve dan dat het niet bijgedrukt kan worden en te allen tijde als de  monetaire barometer en ultieme reservevaluta blijft gelden. Absurditeit als normaliteit! In deze situatie van ‘Umwertung aller Werte’ worden de normen verlegd, treedt er verarming op in de grote onderklasse en verrijking in de miniem kleine bovenklasse. Hiermee valt en staat niet alleen de financieel/economische stabiliteit maar ook de politieke. Brexit versus een zwakke Europese Unie annex munt geven wat dat betreft de juiste signalen af.

Weer even terug naar de V.S. waar er thans ruim $13,4 biljoen (12 nullen) aan staatsschuld uit staat en de Amerikaanse obligatiemarkt tot de grootste “waardeloze” papiermarkt ter wereld is verheven. We hebben het dan nog niet over het vier- of vijfvoud aan ongedekte verplichtingen op het terrein van de pensioenen en sociale zorgkosten. Ook deze alarmbel is nog niet afgegaan, alleen bij Donald Trump die dit met de drukpers “op zolder” simpel meent te kunnen verhelpen, ‘why worry, be happy!’ De beleidsmakers maken misbruik van het goede vertrouwen en naïviteit van de goedgelovige onderdaan. Het sentiment van het publiek voorgesouffleerd door de media vormt de belangrijkste oorzaak waarom goud en zilver nog steeds zwaar zijn ondergewaardeerd en ondervertegenwoordigd in de vermogensportefeuilles. Om dezelfde reden zitten de centrale bankiers nog steeds in het zadel! Voor hoe lang nog? Door de inflatie een handje te helpen? Wie gelooft dat nog? In ieder geval China niet, waar meer dan waar ook ter wereld al jaren een omvangrijke ‘gold hoarding’ plaats vindt. Voorts draagt een goedkopere Chinese munt evenmin bij tot meer maar juist minder inflatie (export).    

 

Gelet op de historisch gemiddelde rentevoet variërend tussen 4% en 13% afgezet tegen de huidige rentevoet mag je stellen dat we nu meer dan ooit de weg kwijt zijn. Bij de huidige rentestanden zijn vooralsnog alleen de opbrengsten ’at stake’ maar bij de omslag van het systeem is het ook met de koopkracht gedaan resulterend in een ‘dolce far niente’. 

 

Bepaald beangstigend is het tempo waarin thans de staatsschulden “onder water” (onder bijbetaling van rente) komen te staan. In februari 2015, dus een goed jaar geleden, ging het nog “slechts” om $3,600 miljard staatspapier (wereldwijd) dat een negatieve rente droeg. Dit is intussen aangegroeid tot tegen de $13.000 miljard of gestegen met een factor 3,6 in nog geen anderhalf jaar! En nog gaan er geen alarmbellen af. Wiens koopkracht is hiermee gemoeid? U raadt het al, behalve van degenen die zich met voldoende goud (op een veilige manier!) hebben ingedekt en dat is aanmerkelijk minder dan 1% van de wereldbevolking.

 

Hoewel herhaling overbodig zou moeten zijn, zij nogmaals nadrukkelijk gewezen op wat voormalig Fed president Alan Greenspan zich te elfder ure liet ontvallen, n.l. dat hij een imminente crisis had ontwaard en er (bij zijn huidige collega’s) alsnog op aandrong om zo snel mogelijk weer een gouden standaard in te voeren!

 

De ‘mood van de meute’ kennende, hoeft dat zo’n vaart niet te lopen en zal er pas tot aankoop worden over gegaan op het moment dat de prijs al fors in de lift zit, terwijl het doorgaans bij de kruidenier altijd andersom moet zijn om voor de koopjes te gaan. Wat een absurd malle ‘mindset’ in deze slotfase?! Maar zult u zeggen: ‘de beurs staat toch maar weer mooi op een ‘all time high’ en waarom niet ‘higher’ ook al vertonen de bedrijfswinsten een dalende trend?” Tja, waarom niet in een wereld vol ‘upside down logics?’ 

 

Robert Broncel

 

 

Copyright, 11 juli 2016

 
 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2016 © Robert Broncel